titMDokončenia odborných článkov z vydania 11/2013: