titMDokončenia odborných článkov z vydania 9/2013: