MTF STUVážení strojári, pracovný kolektív Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave vás prosí o spoluprácu na dotazníkovom prieskume.

Vyplnený dotazník slúži pre návrh postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach, aby sa pracovník mohol počas podávania svojho pracovného výkonu cítiť optimálne. Zozbierané údaje budú štatisticky spracovávané ako celok, nie jednotlivo za respondentov.

Vyhraďte si, prosím, približne 90 minút času na jeho vyplnenie. Jeho rozsiahlosť je daná komplexnosťou pri zohľadnení legislatívnych a normatívnych požiadaviek na typ strojárskeho pracoviska. Po ukončení prieskumu budú výsledky publikované v časopise Strojárstvo

Autori vám dopredu ďakujú za váš čas a ochotu zúčastniť sa na ich dotazníkovom prieskume.

https://faktory-pracovneho-komfortu.vyplnto.cz/

Dotazníkový prieskum je súčasťou riešenia projektu VEGA: 1/0101/18: Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach.

doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. a pracovný kolektív
STU MTF
Jána Bottu 25 T02
917 24 Trnava
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.