titMDokončenia odborných článkov z vydania 7-8/2013: