titmDokončenia odborných článkov z vydania 6/2013: