extMDokončenia odborných článkov z vydania 5/2013: