str91Dokončenia odborných článkov z vydania 4/2013: