SONING Praha - centrum akustických služieb, a.s., organizačná zložka

Email: soning@soning.sk
Ulica: Cukrová 14
PSČ: 81108
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 2 52 63 42 96
Fax: +421 2 52 63 42 97