Virklis, a. s.

Email: info@virklis.cz
Ulica: Klimentská 34
PSČ: 11000
Mesto: Praha 1
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 222 315 318
Fax: +420 222 315 137
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Virklis, a. s.

Mezi naše hlavní činnosti patří návrhy a konzultace mediálních a komunikačních strategií (včetně krizové komunikace), rozvíjení vztahu s médii, produkce firemních akcí, analýzy a monitoring médií, tvorba textů a další redakční práce, školení mediálních a komunikačních dovedností a marketingové poradenství.

Ve spojení s publikačním systémem Amadeo nabízíme snadné a rychlé publikování textových i multimediálních informací na internetových stránkách. Naše služby v této oblasti zahrnují také konzultace struktury a obsahu internetových prezentací, tvorbu textů, správu, rozvoj a údržbu obsahu webu.

Virklis, a. s.

Our core competencies include media and communications strategy development and consulting (including crisis communications), media relations, business event production, media analyses and monitoring, copywriting and other editorial services, media and communication skills training and marketing consulting.

With our Amadeo publishing system we offer effortless and rapid publishing of text and multimedia information to web pages. Our services in this area include consulting on the structure and contents of internet presentations, copywriting, web content management, development and maintenance.

Virklis, a. s.

Zu unseren Haupttätigkeiten gehören Entwürfe und Beratungen zu Medien- und Kommunikationsstrategien (einschließlich der Krisenkommunikation), Entwicklung von Beziehungen mit den Medien, die Organisation von Firmenveranstaltungen, Medienanalysen und -monitoring, Textentwürfe und andere Redaktionsarbeit, Schulungen von Medien- und Kommunikationsfertigkeiten und Marketingberatung.

Mit dem Publikationssystem Amadeo bieten wir Ihnen eine einfache und schnelle Publikation von Text- und Multimediainformationen auf Ihren Internetseiten. Unsere Dienste in diesem Bereich umfassen auch die Beratung bezüglich der Struktur und des Inhaltes von Internetpräsentationen, Textentwürfe, die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung des Web-Inhaltes.

Virklis, a. s.

Nos compétences touchent divers domaines : l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de stratégies de communication et de promotion (incluant la communication de crise) ; la gestion des relations avec les médias ; la préparation et l'organisation d'ateliers, de séminaires et autres évènements ; l'analyse et le monitoring des médias ; la création de textes et autres activités de la rédaction ; la formation sur la communication et les conseils marketing.

Notre système de publication Amadeo nous permet de publier de manière plus rapide et plus facile des informations sur vos pages web. Nos services dans ce domaine incluent le conseil sur le contenu et la structure de vos pages web ainsi que la création des textes, la gestion et l'administration des sites Internet.

IČ DPH / DIČ: 26745721
115_img