Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Email: agrokomplex@agrokomplex.sk
Ulica: Výstavná 4
PSČ: 94901
Mesto: Nitra
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421 376 572 111
Fax: 00421 377 335 986
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

Organizácia bola založená v roku 1974 a v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie výstavnícke organizácie v SR. V celkovej prenajatej výstavnej ploche jej trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40%.

Poslaním podniku je podpora komunikácie medzi podnikateľskými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni i podpora obchodu a ekonomickej spolupráce.

Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik

The organization was founded in 1974 and nowadays it is one of the most prestigious fair organizations in Slovakia. Regarding the total rented-out area, its market share in Slovakia is more than 40%.

The mission of the organization is to support communication between the businesses on a national and international level and to support trade and economic cooperation.

 

IČ DPH / DIČ: 36 855 642
agro-nitra_img