ELIS PLZEŇ a. s.

Email: sales@elis.cz
Ulica: Luční 15, P. O. BOX 126
PSČ: 30426
Mesto: Plzeň
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 377 517 711
Fax: +420 377 517 722