TOS KUŘIM - OS, a.s.

Email: marketing@tos-kurim.cz
Ulica: Blanenská 257
PSČ: 66434
Mesto: Kuřim
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 541 101 111
Fax: +420 541 102 444
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Výrobní program společnosti je zaměřen na velké frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách. Jedná se zejména o obráběcí centra s posuvným stojanem a portálová obráběcí centra. Výrobní program zahrnuje i technologická pracoviště šitá na míru dle potřeb zákazníků. Hlavní technologickou předností strojů TOS KUŘIM je systém výměnných vřetenových hlav.

Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském a železničním průmyslu.

TOS KUŘIM - OS, a.s.

Company’s production program is focused on large-size milling machines and machining centres that enable machining of heavy workpieces of complicated dimensions and sophisticated shapes from as many as five sides, making use of continuous control in five axes. These include machining centres with a moving column and portal machining centres. The production program also includes customized technological workplaces. The main technological asset of TOS KUŘIM machines is the system of exchangeable spindle heads.

Machines are primarily used in heavy mechanical engineering, power engineering, armament and aircraft industry, in the production of heavy construction machines and mining technology, in ship-building and railway industry.

TOS KUŘIM - OS, a.s.

Das Produktionsprogramm der Gesellschaft ist auf große Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren gerichtet, die die Bearbeitung von schweren, von den Abmessungen und Formen her komplizierten Werkstücken bis zu fünf Seiten bei der Verwendung der kontinuierlichen Steuerung in fünf Achsen ermöglichen. Es handelt sich vor allem um die Bearbeitungszentren mit fahrbarem Ständer und Portalbearbeitungszentren. Das Produktionsprogramm beinhaltet auch technologische, auf Maß nach dem Kundenwunsch geschnittene Arbeitsplätze. Der technologische Hauptvorteil von Maschinen der Firma TOS KUŘIM ist das System der austauschbaren Fräsköpfe.

Die Maschinen werden vor allem im Schwermaschinenbau, in der Energetik, Rüstungs- und Flugzeugindustrie, im Schiffsbau und in der Herstellung von Eisenbahntechnik eingesetzt.

TOS KUŘIM - OS, a.s.

Program produkcyjny firmy obejmuje duże frezarki i centra obróbkowe, które umożliwiają obróbkę ciężkich, gabarytowych i skomplikowanych pod względem kształtu obrabianych przedmiotów aż z pięciu stron, z zastosowaniem sterowania w trybie ciągłym w pięciu osiach. Są to przede wszystkim centra obróbkowe z ruchomym stojakiem oraz bramowe centra obróbkowe. Program produkcyjny obejmuje również stanowiska technologiczne szyte na miarę wg potrzeb klientów. Główną zaletą technologiczną maszyn TOS KUŘIM jest system wymiennych głowic wrzecionowych.

Maszyny znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle maszyn ciężkich, energetyce, przemyśle zbrojeniowym i lotniczym, w produkcji ciężkich maszyn budowlanych i techniki wydobywczej, w przemyśle stoczniowym i kolejowym.

IČ DPH / DIČ: 26231522
102_img