TRENS SK, a.s.

Email: sales@trens.sk
Ulica: Súvoz 1
PSČ: 91132
Mesto: Trenčín
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 32 7412 111
Fax: +421 32 7435 264
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

TRENS SK, a .s. Akciová spoločnosť TRENS SK, a. s., je najväčším výrobcom obrábacích strojov na Slovensku a dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších výrobcov obrábacích strojov v Európe. Počas celého, dnes už 75 ročného, obdobia existencie spoločnosti si výroba udržiavala strojársky charakter s prevažujúcim zameraním na obrábacie stroje, ktoré sú dodnes známe pod značkou „TOS“. V súčasnosti až 95 percent produkcie obrábacích strojov smeruje na export a sústruhy značky TRENS, či už univerzálne hrotové sústruhy alebo CNC sústruhy, môžete nájsť vo viac ako 80-tich krajinách celého sveta, kde sú známe ako obrábacie stroje s vysokou spoľahlivosťou, presnosťou a technickou úrovňou. Svojim zákazníkom poskytuje okrem širokej škály obrábacích strojov aj servis sústruhov, generálne opravy sústruhov, tvorbu technológií a školenia operátorov.   TRENS SK, a. s. Joint Stock Company TRENS SK, a. s. is the biggest machine tools producer in Slovakia and for the long time it belongs to the most important machine tools producers in Europe. Across its entire, recently 75 years old history, company has focused on engineering with emphasis on machine tools which are, until today, known under the brand „TOS“. In the present company exports up to 95% of its production of universal centre lathes and CNC lathes to more than 80 countries of the world where they are known for high reliability, precision and technical level. Company offers its customers not only wide range of machine tools but also service, overhauling, technology preparation and operator trainings.

IČ DPH / DIČ: 31412696
106_img