ALFA CHROM servis s.r.o.

Email: info@alfachrom.cz
Ulica: Polní 1764/3
PSČ: 79201
Mesto: Bruntál
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 554 712 101
Fax: +420 554 712 101
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:
Opravujeme:
poškozené tvary forem, válců, cylindrů a jiných strojních součástí pro tiskárny a polygrafické provozy, provozovatele stavebních strojů, výrobce nástrojů a forem, lisovny plastů, gumy a plechových dílů
Používáme technologie:
laserových mikronávarů, TIG mikronávarů a elektrochemického nanášení kovů
galvanické chemikálie italské firmy TF-Tariello, příslušenství pro galvanické linky firmy ITALPLANT, ultrazvukové odmašťovací systémy PANATRONIX, filtry a čerpadla MEFIAG

ALFA CHROM servis s.r.o.

We repair:
damaged shapes of molds, rollers, cylinders, and other machine parts for printing and graphic-arts industry, operators of construction machines, manufacturers of tools and moulds, pressing shops for plastics, rubber and sheet metal parts
of laser micro weld deposits, TIG micro weld deposits and electrochemical application of metal

We sell:
galvanic chemicals by the Italian company TF-Tariello, accessories for galvanizing lines of the company ITALPLANT, ultrasound degreasing systems PANATRONIX, filters and pumps MEFIAG

IČ DPH / DIČ: 26839253
38_img