FK RAVEN, a.s.

Email: raven@raven.sk
Ulica: Šoltésovej 420/2
PSČ: 01701
Mesto: Považská Bystrica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 042 4370140
Fax: 042 432 78 26
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Akciová spoločnosť Raven bola založená v roku 1993 slovenským akcionárom. Od svojho vzniku prešla dynamickým vývojom až sa zaradila medzi popredné a najväčšie spoločnosti pôsobiace v oblasti predaja hutníckeho materiálu v Slovenskej republike. V roku 2002 vznikla dcérska spoločnosť Raven CZ a.s. so sídlom v Hradci Králové, na jeseň roku 2006 bol otvorený nový sklad v Brne, čím si aj Raven CZ a.s. posilňuje svoje postavenie na českom trhu.

Od roku 2005 bola rozšírená ponuka služieb moderného serviscentra, okrem strihania a ohýbania betonárskej ocele a dopravy na miesto určenia aj o delenie profilovej ocele na požadovaný rozmer, rezanie, pálenie hrubých plechov a výrobu výpalkov. V poskytovaných službách od roku 2007 sa rozšírila ponuka aj o výrobu armokošov do pilótviazanie betonárskej ocele, rok 2008 priniesol zákazníkom možnosť využívania ďalších služieb ako napr. priečne delenie plechov valcovaných za tepla a valcovaných za studena. V roku 2010 sa služby rozšírili o výrobu kontinuálnych strmienkov (viac informácií nájdete v sekcii Služby).
Okrem hutníckeho materiálu spoločnosť Raven a.s. poskytuje prostredníctvom svojho zastúpenia – divízie Stavebniny Považské Podhradie – širokú ponuku stavebného materiálu (bližšie informácie v časti Ponuka).
 
FK RAVEN, a.s.
The companies Raven a.s. and Raven CZ a.s. dispose of a wide network of branches, in particular within the area of the Slovak Republic where there are 6 divisions, and in the Czech Republic there are 2 points of sale. Besides domestic customers (Slovakia, Czech Republic), it is also oriented to the foreign clients, mostly from Hungary, Austria, Croatia, etc..
 
The joint-stock company Raven was founded in the year 1993 by a Slovak stock-holder. Since its foundation, it has experienced a dynamic development and eventually ranked among the prominent and major companies trading in the metallurgical sector within the Slovak Republic. In 2002, the company established a subsidiary corporation Raven CZ a.s. located in Hradec Králové. In autumn 2006, a new warehouse in Brno was opened, which helped Raven CZ to strengthen its position on the Czech market.
In the year 2005, Raven broadened the base of its modern servis centre, which includes cutting and bending of reinforcing steel and transportation to the place of destination, by dividing of profiled steel to required dimension, cutting, burning of heavy sheets and production of cut shapes. Since the beginning of 2007, the company has offered a novelty in provided services – production of concrete cages for piles (See the section Services for further details).
Besides metallurgical material the company Raven a.s. provides its customers with a wide range of building material through the Building materials division in Považské Podhradie (See the section Offer for further details).
 
FK RAVEN, a.s.
Die Gesellschaften Raven a.s. und Raven CZ a.s. disponieren über eine bedeutende Filialennetz (Divisionen) vor allem auf dem Gebiet der Slowakischen Republik (6 Handelsvertretungen), in der Tschechischen Republik sind das zur Zeit 2 Verkaufsstellen. Die Gesellschaften orientieren sich außer inländischen Kunden (Slowakische und Tschechische Republik) auch auf ausländische Kunden vor allem in Ungarn, Österreich, Kroatien usw.
 
Die Aktiengesellschaft Raven wurde im Jahre 1993 von einem slowakischen Aktionär gegründet. Seit ihrer Gründung machte sie eine dynamische Entwicklung durch und jetzt gehört sie unter führende und größte im Bereich des Metallurgiematerialverkaufs tätige Gesellschaften in der Slowakischen Republik. Im Jahre 2002 entstand ihre Tochtergesellschaft Raven CZ a.s. mit dem Sitz in Hradec Králové, im Herbst 2006 wurde ein neuer Lager in Brno geöffnet, wodurch auch Raven CZ a.s. ihre Position auf dem tschechischen Markt stärkte.
Seit dem Jahr 2005 wurde das Angebot der Dienstleistungen des modernen ServiceZentrums, außer Schneiden und Biegung von Betonstahl und Transport zum Bestimmungsort auch um  Profilstahltrennen zum gewünschten Ausmaß, Schneiden, Brennen der Grobblechen und Abbrandproduktion erweitert. Eine Neuigkeit in den Dienstleistungen ist vom Anfang des Jahren 2007 auch die Produktion von Armierkörben in die Piloten  (mehr Informationen finden Sie in der Sektion  Dienstleistungen).
Außer Metallurgiematerial bietet die Gesellschft Raven a.s. mittelst ihrer Vertretung - Division Baumaterial Považské podhradie - ein breites Angebot an  Baumaterial an (mehr Information finden Sie im Teil Angebot).
IČ DPH / DIČ: 36299677
60_img