ŽĎAS, a.s.

Email: zdas@zdas.cz
Ulica: Strojírenská 6
PSČ: 59171
Mesto: Žďár nad Sázavou
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 566 641 111
Fax: +420 566 642 850