VANAD 2000, a.s.

Email: vanad@vanad.com
Ulica: Riegrova 824
PSČ: 58282
Mesto: Golčův Jeníkov
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 569 400 411
Fax: +420 569 400 444
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Pružnost a variabilita nám umožňuje se vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka a navrhnout pro něj kompletní individuální řešení. Komplexností nabízených řešení se řadíme mezi přední výrobce a dodavatele pálicích strojů nejen na domácím trhu. Zajištění rychlého a profesionálního záručního i pozáručního servisu je pro nás samozřejmostí. Jsme autorizovaným partnerem nejvýznamnějších dodavatelů technologií termického dělení materiálu.

Provádíme

• Individuálně připravované odborné návrhy řešení pro optimální efekt
• Předprojektové konzultace, návrhy řezacích pracovišť
• Projekt umístění pracoviště, včetně zakreslení přívodů energií
• Zajištění přípravy pracoviště
• Zajištění dopravy stroje k zákazníkovi
• Portálový CNC řezací stroj
• Kompletní vybavení řezacího pracoviště (materiálový stůl, odsávání, filtrace)
• Plazmové zdroje, včetně plazmy třídy HD, hořáky pro řezání plamenem
• Přídavná zařízení pro optimalizaci efektivity produkce
• Instalace a uvedení řezacího pracoviště do provozu
• Spotřební materiál pro plazmové i kyslíkové řezání
• Kompletní sortiment originálních náhradních dílů
• Modernizace řezacích pracovišť


Poskytujeme

• Školení obsluhy CNC řezacího stroje
• Školení CAD/CAM software pro přípravu pálicích plánů
• Individuálně řešené platební podmínky – forma splátek či leasingu, popřípadě dle dohody
• Individuálně dohodnutou záruční dobu nad úroveň zákonem stanovené
• Profesionální servis, alternativní řešení produkce

VANAD 2000, a.s.

The flexibility and variability enables us to adapt to the customer requirements and propose a complete individual solution. The complexity of the provided solutions ranks us amongst the leading suppliers of cutting machines not only in the domestic market. We naturally provide fast and professional warranty and post-warranty servicing. We are an authorized partner of recognized suppliers specializing in technologies for thermal material division.

We Deliver

• Individually prepared specialist designs of solutions for optimum effects
• Pre-project consulting, designs of cutting workplaces
• The project of locating the workplace including the drawing of power inputs
• Organizing the workplace preparation
• Organizing the transport of the machine to the customer
• Portal CNC cutting machine
• Complete equipping of the cutting workplace (material table, suction, filtration)
• Plasma sources, including HD class plasma, torches for flame cutting
• Additional devices for optimizing the production efficiency
• Installation and commissioning of the cutting workplace
• Consumption material for plasma and oxygen cutting
• Complete product range of original spare parts
• Modernizing the cutting workplaces

We Provide

• Training the operators for the CNC cutting machine
• CAD/CAM software training for preparing burning plans
• Individually resolved payment terms – instalments or leasing, or as agreed
• Individually agreed warranty period above the legally defined scope
• Professional service, alternative production solution

IČ DPH / DIČ: 25947575
113_img