GALATEK a.s.

Email: lakovny@galatek.cz
Ulica: Na Pláckách 647
PSČ: 58401
Mesto: Ledeč nad Sázavou
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 569 714 111
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Společnost byla založena v roce 1990, jako veřejná obchodní společnost GALATEK TECHNIK v.o.s. a zaměřila se na poskytování služeb v oboru technologií a zařízení pro povrchové úpravy a zabezpečení ekologie. V úplných začátcích společnost poskytovala především poradenské a projekční služby, později začala řešit zakázky komplexně, včetně výrobních, montážních a servisních služeb.  S vzrůstajícím počtem zakázek se společnost transformovala nějdřív na společnost GALATEK spol. s.r.o. a v roce 1998 na akciovou společnost.

Předmět činnosti:

 • Projektová činnost v investiční výstavbě – průmyslové stavby a technologie
 • Činnost organizačního poradce v oboru technologií, zařízení pro povrchové úpravy a ekologii a všeobecné strojírenství
 • Výroba a stavba strojů pro všeobecné účely včetně povrchové úpravy
 • Obchodní činnost mimo vyhrazené činnosti

GALATEK a.s.

The company was set up in 1990 as the Galatek Technik v.o.s. public company. Since its inception, the firm has provided services related to the technologies and equipment necessary for surface treatment work as well as those required for safeguarding the environment.

Initially only offering a consultation and engineering design service, we subsequently decided to branch out as a response to clients’ requirements and business results. Our provision became much more far reaching and covered manufacturing, installation as well as maintenance and servicing.

Following a rise in orders, the firm’s owners turned Galatek Technik v.o.s into Galatek spol. s r.o. Another change occurred in 1998 when the company achieved joint-stock status.

Areas of Business:

 • Design of construction projects for industrial and technological companies
 • Consultation on management of technologies, surface treatment equipment, ecological matters, and general engineering
 • Manufacture and installation of machines for various purposes including surface treatment
 • Other trades outside of those specified above

GALATEK a.s.

Die Gesellschaft wurde 1990 als offene Handelsgesellschaft unter der Bezeichnung GALATEK TECHNIK v.o.s. gegründet. Seit ihrer Gründung orientierte sich die Gesellschaft auf die Gewährung von Dienstleistungen im Bereich der Technologien und Anlagen für die Oberflächenbehandlung sowie zur Erfüllung des Umweltschutzes. Ganz zu Beginn gewährte die Gesellschaft insbesondere Beratungs- und Planungsleistungen. Aufgrund der Geschäftsergebnisse und Kundenanforderungen begann die Gesellschaft später Aufträge komplex zu lösen, einschließlich Produktions-, Montage- und Serviceleistungen. Die steigende Anzahl der Aufträge hatte den Gesellschafterbeschluss zur Folge, die Satzung der Gesellschaft zu ändern, zunächst auf die Gesellschaft GALATEK spol. s.r.o. Im Jahr 1998 erfolgte die Transformation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf eine Aktiengesellschaft.

Unternehmensgegenstand:

 • Projekttätigkeit im Anlagenbau - Industriebauten und Technologien
 • Tätigkeit als Organisationsberater im Bereich Technologien, Anlagen für Oberflächenbehandlung und Ökologie sowie allgemeiner Maschinenbau
 • Herstellung und Bau von Maschinen für allgemeine Zwecke einschließlich Oberflächenbehandlung
 • Handelstätigkeit außerhalb vorbehaltener Tätigkeiten
IČ DPH / DIČ: 25286706
64_img