KINEX BEARINGS, a.s.

Email: marketing@kinexbearings.sk
Ulica: 1. mája 71/36
PSČ: 01483
Mesto: Bytča
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 41 5556 620
Fax: +421 41 5556 457
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

KINEX BEARINGS disponuje viac ako 60 – ročnými skúsenosťami vo výrobe štandardných a špeciálnych ložísk, progresívnou technológiou výroby a vlastným technickým know – how. Ponúka vysoký štandard a kvalitu produkcie pod označením KINEX. Výrobné spoločnosti KINEX BEARINGS produkujú cca 8 000 typov modifikácií ložísk pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach. Takmer celá produkcia smeruje prostredníctvom obchodnej spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. na zahraničné trhy.

Hlavným poslaním KINEX BEARINGS je zvyšovanie kvalifikácie a aktívnym prístupom smerovať k rastu pridanej hodnoty produktov s cieľom uspokojovať potreby zákazníkov, zabezpečiť trvalý rast a ekonomickú prosperitu postavenú na dlhodobých a vzájomne výhodných vzťahoch.

KINEX BEARINGS, a.s.

KINEX BEARINGS belongs with its portfolio among important global suppliers of standard and special rolling bearings aimed for beddings in various industrial applications. The main task and goal is to ensure supplies of complete bearings assortment manufactured in individual plants of KINEX BEARINGS, to develop cooperation with customers and to provide them services in accordance with their requirements. In order to achieve a maximum satisfaction of our customers and to react flexibly to market requirements, the KINEX BEARINGS integrates R&D, engineering, manufacturing and commercial activities.

KINEX BEARINGS, a.s.

Die KINEX BEARINGS gehört mit ihrem Portfolio zu bedeutenden globalen Lieferanten von Standard- und Spezialwälzlagern für Lagerungen in verschiedenen industriellen Applikationen. Die Hauptaufgabe und Ziel ist die Lieferungen des in einzelnen Werken der KINEX BEARINGS hergestellten kompletten Lagersortiments zu sichern, die Zusammenarbeit mit Kunden weiter zu entwickeln und ihnen Dienstleistungen gemäß ihren Anforderungen. Gewähren Zum Zweck der Erreichung von maximaler Zufriedenheit unserer Kunden und flexibler Reaktion auf Marktanforderungen integriert die KINEX BEARINGS Tätigkeiten der Forschung und Entwicklung, sowie technische-, produktive- und Handelstätigkeiten.

IČ DPH / DIČ: 35 962 623
35_img