PENTA Slovensko s.r.o.

Email: penta@penta-edm.sk
Ulica: Priemyselný areál Poprad - Východ, Hodžova 4944
PSČ: 05801
Mesto: Poprad
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 052 4180 201
Fax: 052 4180 208