Email: admin@zelpo.sk
Ulica: Kolkáreň 35
PSČ: 97681
Mesto: Podbrezová
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421 48 645 1111
Fax: 00421 48 645 2815
Email: zez@zez-silko.cz
Ulica: Pod Černým lesem 683
PSČ: 56422
Mesto: Žamberk
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 465 673 111
Fax: +420 465 612 319
Email: roman.majersky@zimmer-group.sk
Ulica: Centrum 1746/265
PSČ: 01701
Mesto: Považská Bystrica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 424 331 788
Fax: +421 911 878 800
Email: zkl@zkl.cz
Ulica: Líšenská 45
PSČ: 62800
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 257 311 200
Fax: +420 257 311 202
Email: office@zovos-en.sk
Ulica: Čab 268
PSČ: 95124
Mesto: Nové sady
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 037 7784130
Email: zsnp-zom@zsnp.sk
Ulica: Priemyselná 12
PSČ: 96563
Mesto: Žiar nad Hronom
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 0 45 601 11 11
Fax: +421 0 45 601 20 21
Email: sales@najus.sk
Ulica: areál ZTS č. 924
PSČ: 01841
Mesto: Dubnica nad Váhom
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 42 448 5601
Fax: +421 42 448 5602
Email: banas@ztssabinov.sk
Ulica: P.O. Box 18
PSČ: 08330
Mesto: Sabinov
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 51 4561 229
Fax: +421 51 4561 280
Email: zspsr@zspsr.sk
Ulica: Ventúrska 10
PSČ: 81101
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 220 634 453
Email: sales.zvl@zvlslovakia.sk
Ulica: Na stanicu 22
PSČ: 01009
Mesto: Žilina
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421417076034
Fax: 041 707 60 32