Email: nastroje@nastroje.biz
Ulica: Jozefa Hagaru 9
PSČ: 83151
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421918411478
Email: nes@nes.sk
Ulica: M. Gorkého 820/27, P. O. BOX 24
PSČ: 01851
Mesto: Nová Dubnica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 424 401 111
Fax: +421 424 401 201
Email: info@neskan.cz
Ulica: Tyršova 31
PSČ: 35301
Mesto: Mariánske Lázně
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 354 626 716
Fax: +420 354 627138
Email: info@newtech.cz
Ulica: Evropská 423/178
PSČ: 16000
Mesto: Praha 6
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 233 090 451
Fax: +420 233 090 454
Email: lukas.hrin@neximos.com
Ulica: Rudohorská 6735/33
PSČ: 97411
Mesto: Banská Bystrica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421908968039
Email: r.jurco@nexnet.sk
Ulica: Železničná 1019/31
PSČ: 01301
Mesto: Teplička nad Váhom
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 417 632 266
Email: Info-pl@nsk.com
Ulica: Karczowkowska 41
PSČ: 25711
Mesto: Kielce
Štát: Poland
Telefón spoločnosti: 0048 22 645 1525
Fax: 0048 22 645 1529