Email: bratislava@ba.success.sk
Ulica: Nové záhrady I/13
PSČ: 82105
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 02 4342 6342
Fax: 02 4342 6378
Email: info@fairtravel.cz
Ulica: Výstaviště 1
PSČ: 64700
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: 00420 541 159 170
Fax: 00420 541 159 172
Email: touristservice@centrumbabylon.cz
Ulica: Nitranská 1
PSČ: 46012
Mesto: Liberec
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 485 249 202
Email: info@czechinvest.org
Ulica: Štěpánská 15
PSČ: 12000
Mesto: Praha
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 296 342 500
Fax: +420 296 342 502
Email: info@czechtrade.cz
Ulica: Dittrichova 21
PSČ: 12801
Mesto: Praha 2
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 224 907 820
Fax: +420 224 913 440
Email: obchod@dinel.cz
Ulica: U Tescomy 249
PSČ: 76001
Mesto: Zlín
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +420 577 002 001
Fax: +420 577 002 007
Email: lenka.ukuskova@gildemeister.com
Ulica: Brnianska 2
PSČ: 91105
Mesto: Trenčín
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421 326 49 48 24
Fax: 00421 326 52 42 32
Email: epm@epm.cz
Ulica: Mezi Vodami 1955
PSČ: 14304
Mesto: Praha 4 - Modřany
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 261 106 111
Fax: +420 261 106 106
Email: sales@elis.cz
Ulica: Luční 15, P. O. BOX 126
PSČ: 30426
Mesto: Plzeň
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 377 517 711
Fax: +420 377 517 722
Email: ou@embrno.cz
Ulica: Jílkova 124
PSČ: 61532
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 548427411
Fax: +420 548216336