TAJMAC-ZPS, a. s.

Email: info@tajmac-zps.cz
Ulica: Třída 3. května 1180
PSČ: 76487
Mesto: Zlín, Malenovice
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 577 532 072
Fax: +420 577 533 626
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

TAJMAC - ZPS, a.s.

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., je komplexní firma zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Tím, že vlastní slévárenské prostory ZPS - Slévárna, a.s., které jsou ve výrobním areálu společnosti v Malenovicích, disponuje koncentrovanou kapacitou zahrnující všechny etapy vývoje a výroby.

TAJMAC-ZPS,a.s., zaujímá v ČR čelní postavení v oblasti obráběcích center a vícevřetenových automatů. Patří mezi největší české exportéry a zařazuje se do skupiny předních světových výrobců. Export představuje více než 80% z vyrobené roční produkce.

Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center a ze světového hlediska špičkových vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují  v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích a získaly si velmi dobrou pověst pro svoje vysoké technické parametry, přesnost a spolehlivost.

TAJMAC - ZPS, a.s.

The company TAJMAC-ZPS, a.s., is a complex firm and a strong contender in development and manufacture of machine tools. Being owner of a foundry ZPS - Slévárna, a.s., placed on the company premises in Malenovice, gives us a concentrated capacity comprising all the stages of development and production, and thus enabling us to prepare a complete documentation and manufacturing schedule based on customer’s concept.

Within the Czech Republic, TAJMAC-ZPS,a.s., is second to none in machining centres and multispindle automatic lathes. It is also one of major Czech exporters, and ranks high among the world top manufacturers. More than 80% of annual production is exported.

The production programme consists of high efficiency machining centres and of world - class multispindle automatic lathes. The machines come in useful in the most demanding industries in the market all over the world and have become renowned for their top engineering characteristics, accuracy and reliability.

TAJMAC - ZPS, a.s.

Die firma TAJMAC-ZPS, a.s., ist eine komplexe Firma, die sich mit Entwicklung und Produktion von Bearbeitungsmaschinen beschäftigt. Da die Firma seine eigene Gießerei  ZPS - Slévárna, a.s., zur Verfügung hat, die sich direkt im Areal der Firma in Malenovice befindet, verfügt sie über konzentrierte Kapazität, die alle Stufen der Entwicklung und der Produktion umfasst. Die Gießerei ist fähig auf dem hohen Niveau direkt vom Kundenkonzept einen kompletten für Produktion vorbereiteten Auftrag zu realisieren.

IČ DPH / DIČ: 26215578
87_img