Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Email: informacie@eximbanka.sk
Ulica: Grösslingová 1
PSČ: 81350
Mesto: Bratislava 1
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 2 59 39 81 11
Fax: +421 2 52 93 16 24
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

EXIMBANKA SR podporuje vývozcov so sídlom na území SR, ktorí za zmluvne dohodnutých podmienok vyrábajú tovary určené na vývoz alebo poskytujú služby určené na vývoz, alebo vyvážajú tovary alebo služby alebo investujú v zahraničí.

Hlavným cieľom EXIMBANKY SR je teda najmä podpora exportu slovenských subjektov formou poskytovania úverov, záruk a poistenia.

EXIMBANKA SR:

EXIMBANKA SR supports Slovak exporters, which are enterprises with their registered office, or with permanent residence, in Slovakia, and which under contractually agreed conditions produce and/or export products and services of predominately Slovak origin.

IČ DPH / DIČ: SK2020990796
34_img