Slovenské elektrárne, a.s.

Email: infoseas@enel.com
Ulica: Mlynské nivy 47
PSČ: 82109
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421 258 661 111
Fax: 00421 253 417 525