LUC GROUP

Email: tomas.smolinsky@lucgroup.com
Ulica: Astrová 50
PSČ: 82101
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 948 075 221
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti: Výroba za tepla liatych polyuretánových elastomérov a gumy do rôznych priemyselných odvetví.   Produkty a služby: •             povlakovanie valcov a kolies •             výroba odlievaných častí •             výroba elastických rukávov  "sleeves" •             renovácia opotrebovaných valcov a kolies •             dodávka kompletne nových zostáv   Výroba za tepla litých polyuretanových elastomerů a gumy do různých průmyslových odvětví.   Produkty a služby: •             povlakování válců a kol •             výroba odlévaných částí •             výroba elastických rukávů "sleeves" •             renovace opotřebovaných válců a kol •             dodávka kompletně nových sestav   Manufacturing of hot cast polyurethane elastomers and rubbers for many different industries.   Products and services: •             coverings of rollers and wheels •             production of moulded parts •             manufacture of elastic sleeves •             refurbishment of worn out wheels and rollers   •             supply of complete new assemblies