Email: info.slovakia@gefco.sk
Ulica: Plynárenská 1
PSČ: 82109
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 0 2 3213 2947
Email: sales.bratislava@kuehne-nagel.com
Ulica: Pestovateľská 9
PSČ: 82104
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421918222529
Email: sales.bratislava@kuehne-nagel.com
Ulica: Pestovateľská 9
PSČ: 82104
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421918222529
Fax: +421 232 409 550
Email: sales.bratislava@kuehne-nagel.com
Ulica: Pestovateľská 9
PSČ: 82104
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421918222529
Email: p.chvojka@chambrelan.com
Ulica: Pobřežní 620/3
PSČ: 18600
Mesto: Praha
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 224 833 088