Email: ekl-in@stonline.sk
Ulica: Jakobyho 17
PSČ: 04001
Mesto: Košice
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 055 6333116
Fax: 055 6323114
Email: info@elektrobecov.cz
Ulica: Tovární 128
PSČ: 36464
Mesto: Bečov nad Teplou
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +0420 353 361 111
Fax: +0420 353 361 122
Email: zdas@zdas.cz
Ulica: Strojírenská 6
PSČ: 59171
Mesto: Žďár nad Sázavou
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 566 641 111
Fax: +420 566 642 850
Email: nada.backova@matador-industries.sk
Ulica: Továrenská 1
PSČ: 01841
Mesto: Dubnica nad Váhom
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 423 810 200
Fax: +421 424 260 660
Email: marketing@microstep.sk
Ulica: Vajnorská 158
PSČ: 83104
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: 00421 2 3227 7200
Fax: +421 2 3227 7001