DAMI TRADE, spol. s r.o.

Email: danis@damitrade.sk
Ulica: Stará Vajnorská 17/A
PSČ: 83104
Mesto: Bratislava
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421908965556
Činnosť Vašej spoločnosti:

Spoločnosť DAMI TRADE, spol. s r.o. sa venuje predaju priemyselných olejov, plastických mazív a kovobrábacích kvapalín a olejov a mazív pre dopravu. Dodávame kompletný sortiment viacerých svetových výrobcov. Garantujeme originalitu a pôvod všetkých nami dodávaných produktov. Našim zákazníkom poskyujeme služby, servis a poradesntvo v oblasti mazív a mazania.  Vďaka nášmu širokému sortimentu produktov a služieb Vám ponúkame komplexné riešenie v oblasti mazania pre akékoľvek odvetvie priemyslu.

IČ DPH / DIČ: SK2020463544
linked dami