IN VEST s.r.o.

Email: marketing2@invest-in.sk
Ulica: Areal Duslo 21-07
PSČ: 92701
Mesto: Šaľa
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421905586527
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti: Strojárska divízia IN VEST, s.r.o. Vám ponúka zákazkovú výrobu tlakových nádob do 325 bar. Náš výrobný program je zameraný najmä na vákuové pece, výmenníky tepla, reaktory, varáky, odparky, odplyňovače, predlohy, kolóny, tlakové nádoby a filtre rôznych typov, sušiace a chladiace bubny, trieštivé mlyny, železničné cisterny, nadzemné a podzemné nádrže a zásobníky, vzduchovody, spalinovody, produktovody, ako aj iné zariadenia a technologické celky.Na výrobnej ploche 7 000 m2 vyrábame kruhové nádoby do priemeru 5 000 mm. V najväčšej výrobnej hale máme k dispozícii 32 tonový mostový žeriav a v ostatných troch halách sú 12,5 tonové žeriavy. Hutný materiál skladujeme v krytej hale s plochou 2 300 m2 a na otvorenom priestore s plochou 4 500 m2. Hutné materiály tr. 11 delíme do hrúbky 150 mm a tr. 17 do 50 mm. Dokážeme zakružiť plechy tr. 11 do 60 mm a tr. 17 do 40 mm. Spracovávame aj duplexové materiály.
Kolona Borsodchem 2011
Seco Warwick  Vákuova Pec
Výmenník Tepla alkylácia Duslo
Adsorber