Cloos Praha spol. s r.o.

Email: cloos@cloos.cz
Ulica: Vestec-Vídeňská 352
PSČ: 25242
Mesto: Jesenice u Prahy
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: 00 420 2 44 91 03 55
Fax: 00 420 2 44 91 30 29
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Obchodní zastoupení firmy CLOOS; dovoz a prodej zdrojů pro svařování v ochranné atmosféře MIG/ MAG, plazmové řezání a sváření, přídavných materiálů a doplňků pro svařování; robotizace a automatizace ve svařování; servis; účast na veletrzích, montážní činnost; prodej přístrojů pro plazmové svařování zn. JÄCKLE; poradenská činnost v oblasti svařování, automatizace a robotizace pracovišť; kurzy, školení, lektorská činnost; instalace a servisní činnost svářecích strojů, automatů a robotů

Cloos Praha spol. s r.o.
Business representation of CLOOS company; import and sale of sources of submerged arc welding MIG/MAG, plasma cutting and welding, auxiliary materials and welding accessories; welding robots and automation of welding; servicing; participation in trade fairs, assembly activities; sale of equipment for plasma cutting byJÄCKLE; advisory activities in the area of welding, automation of workplaces and robot equipment; courses, training sessions, tutoring activities. Installationand servicing of welding machines, automatic units and robots

 

IČ DPH / DIČ: 41191391
49_img
Located in: Zváranie