NES NOVÁ DUBNICA, s.r.o

Email: nes@nes.sk
Ulica: M. Gorkého 820/27, P. O. BOX 24
PSČ: 01851
Mesto: Nová Dubnica
Štát: Slovensko
Telefón spoločnosti: +421 424 401 111
Fax: +421 424 401 201