steel form halaJediným výrobcom elektromechanických operačných stolov na Slovensku je spoločnosť Steel Form, s.r.o. v Piešťanoch.

Viac ako 30 rokov vyrába pre krajiny Európskej únie a až 75% jej produkcie putuje na export do Nemecka, Rakúska, Holandska, Dánska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. „Vďaka vývojovému oddeleniu, konštrukčnej kancelárii a komplexne vybavenému strojovému parku so špecializovanými pracoviskami, je firma schopná plniť prísne kritériá a kvalitatívne požiadavky zákazníkov zo zahraničia i zo Slovenska,“ informoval Ing. Radovan Horečný, konateľ firmy Steel form, s.r.o. Medzi hlavné aktivity spoločnosti patrí CNC spracovanie a tvárnenie plechu, výroba komplexných zariadení konštrukčných systémov pre čisté priestory, operačné sály s kompletným vybavením a výroba protipožiarnych i protiradiačných dverí.

Jedinečné zdravotnícke vybavenie
V rámci výroby zdravotníckej techniky dodáva spoločnosť Steel Form k vlastným elektromechanickým operačným stolom univerzálne príslušenstvo a tiež zdravotnícke vybavenie, ako sú stolíky, vozíky či pojazdné stojany na infúzie. Multifunkčný konštrukčný systém pre čisté priestory jej produktov a komponentov je určený na aplikáciu v medicínskych priestoroch, kde sa kladie mimoriadny dôraz na kontrolu čistoty a na maximálne zníženie rizík mikrobiologickej kontaminácie.operacny stol operal 36 1 2

 „Výhodou tohto systému je veľké množstvo variantov, ktoré z neho možno vytvoriť. Takisto pomerne jednoduché a najmä bezpečné je integrovanie všetkých inštalačných prvkov vnútorného vybavenia operačného traktu vrátane rozvodov elektroinštalácií, vzduchotechniky a ostatných energií a médií. Tento systém realizuje firma na kľúč,“ konštatoval Ing. Roman Vlk, vedúci technického oddelenia. Doplnil, že ich spoločnosť dodáva do zdravotníckych zariadení takisto protiradiačné dvere a pozorovacie okná pre rádiologické pracoviská. Ďalej vyrába panely, obklady, stropy a sanitárne vybavenie. Všetky prvky stavebnej produkcie vie spoločnosť podľa želania zákazníka namontovať do stavebne pripravených priestorov. Vyrábajú aj bežné i protipožiarne dvere a certifikované oceľové dvere so zárubňami rôznych druhov. Operačnými stolmi vybavili napríklad Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku, Fakultnú nemocnicu L. PASTEURA v Košiciach alebo Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Moderné trendy

Podľa individuálnych potrieb a špecifikácie odberateľa vyrábame vo všetkých dcérskych firmách široký sortiment produktov. Sledujeme Lekár2amoderné trendy a zameriavame sa prevažne na produkciu a spracovanie plechových dielcov až po finálnu úpravu vrátane montáže. Jednotlivé prevádzky majú moderné CNC stroje od spoločnosti TRUMPF, pomocou ktorých vykonávajú laserovanie, vysekávanie a ohýbanie. Tieto technológie umožňujú spracovávať surové materiály oceľových plechov do hrúbky dvadsaťpäťmilimetrov a antikorové polotovary a zliatiny hliníka do dvadsať milimetrov,“ uviedol Jozef Medveď, konateľ materskej firmy ENCO s.r.o.

Počiatky vzniku materskej firmy Enco s.r.o.
V roku 1993 vstúpila na európsky trh bratislavská exportne zameraná strojárska firma ENCO spol. s r.o.

Skupina ENCO je známa tým, že prináša produkty, ktoré vyrába precíznym spracovaním plechu svojimi kmeňovými zamestnancami vo vlastných výrobných priestoroch.

Pre firmu je takisto dôležité poskytovať vzdelávacie a pracovné príležitosti najmä mladým ľuďom, aby tak prispela k vytváraniu dôležitých odborných kapacít do budúcnosti a podporila zamestnanosť mladých ľudí v regióne. Vďaka duálnemu vzdelávaniu spolupracuje so strednými technickými školami, ktorých študenti už počas štúdia získavajú nové zručnosti priamo vo výrobnej hale. Po skončení školy sú tak plne pripravení ostať v nej pracovať ako kvalifikovaní odborníci.

steel form logo