Novinky

ecrEurópska centrálna banka (ECB) očakáva, že tento rok zaznamená eurozóna hlbokú recesiu. V budúcom roku počíta so zotavovaním, tohtoročné straty v dôsledku pandémie nového koronavírusu sa však podarí vykompenzovať iba čiastočne.

tit0420 300pxZ obsahu aktuálneho čísla 6/2020 časopisu Strojárstvo/Strojírenství vyberáme...

bric mPandémia koronavírusu ovplyvnila aj zahraničné trhy so silnou strojárskou výrobou, ako je Čína, India a Brazília. Čína vysiela opäť pozitívne signály, situácia v Indii a v Brazílii je oveľa horšia.

neuron konecny 1Na Slovensku i v Českej republike vzniklo v minulých rokoch niekoľko start-upov, ktoré už „opustili garáže a laboratóriá“, a začínajú sa etablovať nielen na domácom, ale aj globálnych trhoch. Jedným z úspešných príkladov je pražská spoločnosť Neuron Soundware, ktorá sa na základe vzdialeného monitoringu pomocou zvuku a vibrácií a pomoci umelej inteligencie zaoberá diagnostikou stavu strojov.

ookPre košické oceliarne U. S. Steel je v súvislosti s koronakrízou najdôležitejším podporným opatrením mechanizmus tzv. kurzarbeitu, kde štát prepláca časť miezd zamestnancov, ktorí sú pre pokles výroby doma. Novinárom to potvrdil prezident hutníckeho podniku James Bruno.

rudMKlub 500 teší priaznivý vývoj situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 a víta uvoľňovanie opatrení a otváranie ekonomiky. Predstavitelia vlády avizovali, že od júna by sa aj deti mohli vrátiť do škôl. Najväčších zamestnávateľov však znepokojuje fakt, že školská dochádzka nebude povinná. Podľa Klubu 500 je takýto prístup nesystémový. Vnesie nielen chaos do vzdelávania a hodnotenia žiakov, ale zaťaží aj sociálny systém a štátnu kasu.