mtpSpoločnosť Messer Tatragas v Šali sa pripravuje na zvýšenú spotrebu kyslíka. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako orgán dozoru nad bezpečnosťou liekov, na základe podnetu firmy rozhodol, že v čase krízy môže spoločnosť Messer plniť medicinálny kyslík aj do oceľových fliaš, ktoré boli pôvodne určené len pre technický kyslík.

obr1mV dôsledku aktuálne trvajúcej krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej nepriaznivými dopadmi na hospodárstvo schválila Vláda SR zavedenie ďalších mimoriadnych opatrení, ktoré majú dočasne chrániť podnikateľov pred negatívnymi dopadmi prebiehajúcej krízy. Vláda tak okrem iného vyhovela viacerým veľkým zamestnávateľom, ktorí podobné opatrenia požadovali, čím nasledujeme prípad Nemecka, v ktorom sú podobné opatrenia už nejakú dobu účinné. V najbližších momentoch prejde vládny návrh legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky, kde môže dôjsť k rôznym úpravám. Nakoľko však ide o pomerne ucelený návrh s podstatnými dopadmi, prinášame jeho sumár už teraz.

Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.

stzEurópska komisia (EK) pripomenula, že v nedeľu (19. 4.) začali platiť nové pravidlá o vzájomnom uznávaní tovaru v priestore celej Európskej únie. Vďaka týmto pravidlám budú môcť spoločnosti, najmä malé a stredné podniky rýchlejšie a jednoduchšie predávať svoje výrobky v celej Európe.

kesSlovensko zareagovalo na hospodárske škody spôsobené pandémiou nového koronavírusu primeraným spôsobom. Vyplýva to z rýchleho porovnania pomoci štátu vo viacerých európskych krajinách, ktoré zverejnil na sociálnej sieti Inštitút finančnej politiky (IFP).

vovSpoločnosť Volkswagen Slovakia spustila od pondelka po niekoľkotýždňovej prestávke výrobu automobilov. Bratislavský závod rozbehol v jednozmennej prevádzke za prísnych opatrení jeden zo segmentov vyrábajúcich SUV vozidlá. Potvrdila to hovorkyňa podniku Lucia Kovarovič Makayová.