titM„Matka všetkých kríz“, „vojnový stav“, „najväčšia ekonomická katastrofa po druhej svetovej vojne“ aj takýmito silnými výrazmi pomenovali odborníci hospodárske následky súčasnej pandémie.

dmsAkciová společnost DMG MORI zahájila finanční rok 2020 v mnohem složitějších podmínkách trhu i celkového vývoje na celém světě. Odvětví strojírenství se muselo vyrovnat s těžkými ztrátami a výpadky ve výrobě v důsledku pandemie koronaviru. Globálnímu rozšíření koronaviru se nemohla vyhnout ani společnost DMG MORI. To se odrazilo v obchodní situaci v prvním čtvrtletí. Přijaté objednávky dosáhly objemu 440,2 milionu eur. Příjmy z prodeje v prvních třech měsících dosáhly 458,0 milionů eur. Ukazatel EBIT činil 25,3 milionu eur. Volný cash flow dosáhl 36,7 milionu eur.

sebPandémia nového koronavírusu okresala v marci 2020 produkciu slovenského priemyslu, najmä spotrebnú časť, na čele s autami. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k marcovej priemyselnej produkcii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

teuEurópska komisia (EK) schválila žiadosti 18 členských štátov EÚ, a to vrátane Slovenska, o podporu pri príprave plánu spravodlivej transformácie ekonomiky. Tento plán musí vypracovať každý členský štát, aby mohol čerpať prostriedky z mechanizmu spravodlivej transformácie, ktorý je súčasťou investičného plánu Európskej zelenej dohody.

spinea kleinUrčite áno , hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológii. Jedným z hlavných nástrojov ako sa chrániť pred nákazou ochorenia COVID-19 je udržiavanie bezpečnej vzdialenosti. Situácia, ktorá nás Slovákov nečakane prekvapila v marci 2020, priniesla zmeny v našom každodennom živote. Odrazu sme boli doma s deťmi, pracovali na tzv. homeoffice (práca z domu) a snažili sa viesť svoj súkromný či pracovný život ako pred krízou. Online vyučovanie bolo pre mnohých z nás výzvou, s ktorou sme sa doposiaľ nestretli. Vôbec sme netušili, že také čosi je u nás možné, a že to bude fungovať. A nielen online vyučovanie, ale aj "stretávanie" sa s rodinou, priateľmi, kolegami, pracovné porady, mítingy so zákazníkmi a dodávateľmi prebiehajú najmä online alebo telefonicky. Nápor na siete a spotreba dát vzrástli exponenciálne. Fungujeme takto už niekoľko týždňov a zdá sa, že úspešne. Samozrejme, osobný kontakt niekedy nenahradia, ale momentálne je to jediná možnosť ako fungovať.

tpvVýrobca zdravotníckej techniky Chirana Medical Stará Turá oslovil Ústav výrobných technológií (UVTE) Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave na spoluprácu pri povrchovej úprave dielov z antikoróznych ocelí pre pľúcne ventilátory a rozvody plynov na operačných sálach. UVTE využíva technológiu plazmového leštenia v elektrolyte, ktorá je v priemyselnej praxi zatiaľ málo známa. Informoval o tom Štefan Podhorský z katedry zlievarenstva a práškovej metalurgie.