Novinky

ČKDMeiměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, zvýšily se ceny tržních služeb pro podniky o 0,4 % a ceny stavebních prací o 0,2 %.

NBS bankaEurópsky orgán pre bankovníctvo (EBA) ku koncu septembra zrušil usmernenie pre banky pri hodnotení bonity klientov, ktorí počas pandémie požiadali o odklad splátok úverov. Banky majú povinnosť postupovať pri hodnotení rizika klientov tak, ako to robili pred pandémiou.

Strojárstvo štatistikaDôvera podnikateľov a spotrebiteľov v ekonomiku počas septembra klesla v priemysle, obchode, stavebníctve a mierne aj medzi spotrebiteľmi. V službách naopak výraznejšie rástla. Uvádza sa v zistení Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

Ťazba nerastnych surovinEurópsku alianciu surovín (EAS), ktorá prepojí priemyselné subjekty s členskými štátmi a občianskou spoločnosťou, založili podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič a komisár Thierry Breton. Informovala o tom hovorkyňa EK na Slovensku Ingrid Ludviková.

Energetika zmensenaProvozovatel přenosové soustavy ČR podle plánu dokončil modernizaci vedení V460 spojujícího rozvodny Nošovice a Albrechtice v Moravskoslezském kraji. Tato investiční akce trvala přibližně půl roku a přinesla mimo jiné další posílení přenosové soustavy v tomto regionu.

volkawgenTrend priemyselnej produkcie na Slovensku klesol v septembri oproti augustu o 8 p. b. na hodnotu 37. Pokles zaznamenali najmä vo výrobe strojov a zariadení,drevených a papierových výrobkov, textilu a odevov. .
Naopak rast priemyselnej produkcie uviedli respondenti vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a ostatných nekovových výrobkovn. vyplynulo to z prieskumu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.