Novinky

priemysel_zona25. 8. 2011
Vláda SR na svojej  schôdzi prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie dotácie na rozvoj regiónu Prešovského kraja, na základe ktorého sa z rozpočtu Ministerstva hospodárstva (MH) SR poskytne prostredníctvom obchodnej spoločnosti MH Invest, s.r.o., dotácia vo výške 333.145 eur bez DPH na výstavbu vnútroareálovej komunikácie v Priemyselnom parku IPZ Prešov – Záborské.

TIR24. 8. 2011
Podľa Poštovej banky je Slovensko piatou najotvorenejšou ekonomikou Európskej únie (EÚ). Je to tak vďaka relatívne vysokému podielu dovážaných a vyvážaných tovarov a služieb na hrubom domácom produkte (HDP). V minulom roku totiž predstavoval import 82 % a export takmer 81 % HDP. "Celková otvorenosť našej ekonomiky v roku 2010 tak predstavovala 163 % HDP," informovala vo svojom ekonomickom týždenníku Poštová banka.

scp23. 8. 2011
Papierenské stroje ružomberského celulózovo-papiernického podniku Mondi SCP prekonávajú vlastné svetové rekordy. Jeden z nich, najrýchlejší papierenský stroj svojho druhu s typovým označením PS18, stanovil pred pár dňami novú rekordnú hranicu, keď za minútu vyrobil až 1620 metrov papiera.

podpora22. 8. 2011
Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) dnes zverejnilo schválené nenávratné finančné príspevky (NFP) pre 39 slovenských spoločností v celkovej hodnote 29,48 milióna eur.

alpen19. 8. 2011
Rakúska oceliareň Voestalpine v 1. kvartáli fiškálneho roka 2011/12 výrazne zvýšila tržby aj zisk. V trojmesačnom období skončenom 30. júna tržby medziročne vzrástli o 19,4 % na 3,05 miliardy eur, prevádzkový zisk vyskočil o 56,2 % na 317,6 milióna eur. Zisk pred zdanením sa zvýšil o 73,7 % na 271,8 milióna eur a po zdanení o 73,1 % na 209,6 milióna eur.

deere18. 8. 2011
Americká spoločnosť Deere zaznamenala za 3. štvrťrok obchodného roka 2010/2011 približne 15-% rast zisku, za čo vďačí najmä zvýšenému dopytu po poľnohospodárskej technike v zahraničí a oslabeniu dolára.