Europska uniaEurópska komisia (EK) v piatok 19. júna schválila tri slovenské schémy finančnej pomoci a záruk s celkovým rozpočtom vo výške štyroch miliárd eur na podporu spoločností postihnutých opatreniami prijatými proti šíreniu pandémie nového koronavírusu.

AzzzAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR v stredu podpísala memorandum s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Zariadenie pre seniorov Skalica MSumou 55 000 Eur Schaeffler podporil domovy dôchodcov v Skalici, Mokrom Háji, Holíči, Kysuckom Novom Meste a nemocnicu v Čadci. "Je to skutočne náročné obdobie pre mnohých ľudí a samozrejme najmä pre starších, my však na nich ani v ťažkých časoch nezabúdame a sme im vďační za ich celoživotné dielo. Som rád, že tieto zdroje budú použité na to, aby sme im aspoň trochu zlepšili ich aktuálnu situáciu. Naším darom chceme tiež vyjadriť úctu a rešpekt k lekárom a medicínskemu personálu," povedal Jaroslav Patka, generálny riaditeľ slovenských závodov Schaeffler.

Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.

Vedci roka 201923. ročník vyhlásenia výsledkov súťaže Vedec roka SR za rok 2019 v piatich kategóriách sa uskutočnil na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave 16. júna 2020.

Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.