Novinky

zel28. 3. 2011
Malé a stredné podniky (MSP) v Európskej únii (EÚ) na rozdiel od veľkých firiem vytvárajú viac "zelených" miest, uviedla dnes Európska komisia (EK) s odvolaním sa na najnovšie výsledky prieskumu Eurobarometer.

pro27. 3. 2012
Hospodársky vzostup Číny a ďalších rozvojových krajín ide na úrok hlavne Spojených štátov. Nemecko si na rozdiel od USA postavenie v globálnej ekonomike udržuje, vo viacerých oblastiach si ho dokonca posilňuje. Uvádza sa to v štúdii, ktorú si dalo vypracovať Združenie bavorského hospodárstva (VBW). V štúdii sa ďalej konštatuje, že podiel Nemecka sa na svetovej priemyselnej výrobe počas uplynulého desaťročia zvýšil zo 7,6 na 8,1 %. A nemecký podiel na globálnom obchode zaznamenal vzostup z 12,1 na 14,3 %.

ZVO26. 3. 2012
Japonsko a Kanada sa dohodli na formálnom začatí rozhovorov, ktorých cieľom je uzatvorenie dohody o voľnom obchode medzi krajinami. Pre Japonsko by to bola prvá dohoda o voľnom obchode s niektorou z krajín skupiny G8.

bae23. 3. 2011
Po úspešnom minuloročnom prvom stretnutí podnikateľských anjelov sa Bratislava stala miestom 2. ročníka Stredoeurópskeho fóra podnikateľských anjelov. Stretli sa na ňom stredoeurópski investori (biznis anjeli) a mladí podnikatelia hľadajúci rozvojový kapitál.

SPS22. 3. 2012
Predstavitelia výrobných podnikov a Nového Mesta nad Váhom dnes oficiálne odsúhlasili memorandum, na základe ktorého podajú pomocnú ruku elektrotechnicky zameranej Strednej odbornej škole na Bzinskej ulici. Škole hrozilo minulý rok zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja zrušenie. To sa podarilo odvrátiť, avšak problém s nízkym počtom hlásiacich sa žiakov stredných škôl pretrváva.

euf21. 3. 2012
Čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci Národného strategického referenčného rámca (NSRR) dosiahlo k 29. februáru 2012 výšku 3,126 miliardy eur, čo predstavuje 27,19 % z alokácie na programové obdobie 2007 až 2013.