Novinky

echtÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky zorganizoval 12. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Súťaž je určená pre organizácie zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktoré sú registrované na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

vagon8. 11. 2011
Popradská Tatravagónka, a. s., vyhlásila tender na dodávku zariadenia na laserové hybridné zváranie v predpokladanej hodnote 1 milión eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa majú otvárať 12. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

meder7. 11. 2011
Mesto Veľký Meder v okrese Dunajská Streda vyhlásilo verejné obstarávanie na práce pri výstavbe priemyselného parku v predpokladanej hodnote 1,6 milióna eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa budú otvárať 8. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

kable4. 11. 2011
Spoločnosť Nexans, významný svetový výrobca káblov, získala kontrakt vo výške 75 miliónov eur od spoločnosti Statoil na návrh, výrobu a dodávku statických a dynamických zásobovacích a silových káblov v celkovej dĺžke 165 km, ako aj potrebného príslušenstva pre ropné pole a nálezisko plynu Asgard v Nórskom mori.

sonycko3. 11. 2011
Sony zaznamenala v 2. kvartáli fiškálneho roka 2011/12 stratu a výrazne zhoršila ziskové vyhliadky pre prebiehajúci rok.
Japonský výrobca elektroniky predpokladá, že vo fiškálnom roku, ktorý sa skončí 31. marca 2012, zaznamená čistú stratu 90 miliárd JPY (844 miliónov eur). Koncern ešte v júli počítal so ziskom 60 miliárd JPY.

zilinsky_kraj2. 11. 2011
Priemyselné subjekty s viac ako 20 zamestnancami so sídlom v Žilinskom kraji dosiahli v 1. polroku 2011 tržby za vlastné výkony a tovar 5,08 miliardy eur. TASR o tom informovala Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb Štatistického úradu SR - pracoviska ŠÚ SR v Žiline.