priem10. 11. 2011
Produkcia slovenského priemyslu v septembri medziročne vzrástla o 7,4 %. V tomto vývoji sa premietol rast produkcie v priemyselnej výrobe o 9,5 %, ale aj pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,6 % a v ťažbe a dobývaní o 3,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

odpad9. 11. 2011
V Pezinku sa začala výstavba nového spracovateľského závodu na zhodnocovanie odpadov. Projekt s pracovným názvom Phoenix vznikne v priestoroch už existujúceho strediska, kde momentálne prebiehajú výkopové a demontážne práce. "V rámci stavebných aktivít budú do konca roka dokončené preložky sietí a zrealizovaná hrubá stavba nového objektu," informovala spoločnosť Ecorec Slovensko, ktorá je investorom projektu.

echtÚrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky zorganizoval 12. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Súťaž je určená pre organizácie zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktoré sú registrované na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

vagon8. 11. 2011
Popradská Tatravagónka, a. s., vyhlásila tender na dodávku zariadenia na laserové hybridné zváranie v predpokladanej hodnote 1 milión eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa majú otvárať 12. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

meder7. 11. 2011
Mesto Veľký Meder v okrese Dunajská Streda vyhlásilo verejné obstarávanie na práce pri výstavbe priemyselného parku v predpokladanej hodnote 1,6 milióna eur bez DPH. Obálky s ponukami uchádzačov sa budú otvárať 8. decembra 2011. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.

kable4. 11. 2011
Spoločnosť Nexans, významný svetový výrobca káblov, získala kontrakt vo výške 75 miliónov eur od spoločnosti Statoil na návrh, výrobu a dodávku statických a dynamických zásobovacích a silových káblov v celkovej dĺžke 165 km, ako aj potrebného príslušenstva pre ropné pole a nálezisko plynu Asgard v Nórskom mori.