ziaruvzdorny_material31. 8. 2011
Tržby viac ako 4,67 milióna eur za predaj vlastných výrobkov vykázala za prvý polrok 2011 spoločnosť Žiaromat Kalinovo. Firma vyrábajúca žiaruvzdorný materiál na výmurovky pecí tak zinkasovala o 15 % viac, ako jej stanovoval plán.

rimavska-sobota30. 8. 2011
V Priemyselnom parku v bývalých kasárňach v Rimavskej Sobote dokončujú kanalizáciu potrebnú pre príchod nemeckého investora. Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Jozef Šimko, samospráva dokončí prípojku na kanalizáciu do konca novembra, aby mu tak umožnila vytvorenie 250 pracovných miest.

severstal26. 8. 2011
Najväčšia ruská oceliarska spoločnosť Severstaľ zaznamenala za 2. štvrťrok tohto roka čistý zisk 602 miliónov USD (418 miliónov eur). Nesplnila tak odhady trhov, napriek tomu, že oproti rovnakému obdobu minulého roka bol zisk vďaka vyšším cenám ocele a odpredajom časti aktív trojnásobne vyšší.

priemysel_zona25. 8. 2011
Vláda SR na svojej  schôdzi prerokovala a schválila Návrh na poskytnutie dotácie na rozvoj regiónu Prešovského kraja, na základe ktorého sa z rozpočtu Ministerstva hospodárstva (MH) SR poskytne prostredníctvom obchodnej spoločnosti MH Invest, s.r.o., dotácia vo výške 333.145 eur bez DPH na výstavbu vnútroareálovej komunikácie v Priemyselnom parku IPZ Prešov – Záborské.

TIR24. 8. 2011
Podľa Poštovej banky je Slovensko piatou najotvorenejšou ekonomikou Európskej únie (EÚ). Je to tak vďaka relatívne vysokému podielu dovážaných a vyvážaných tovarov a služieb na hrubom domácom produkte (HDP). V minulom roku totiž predstavoval import 82 % a export takmer 81 % HDP. "Celková otvorenosť našej ekonomiky v roku 2010 tak predstavovala 163 % HDP," informovala vo svojom ekonomickom týždenníku Poštová banka.

scp23. 8. 2011
Papierenské stroje ružomberského celulózovo-papiernického podniku Mondi SCP prekonávajú vlastné svetové rekordy. Jeden z nich, najrýchlejší papierenský stroj svojho druhu s typovým označením PS18, stanovil pred pár dňami novú rekordnú hranicu, keď za minútu vyrobil až 1620 metrov papiera.