Novinky

spinea kleinUrčite áno , hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológii. Jedným z hlavných nástrojov ako sa chrániť pred nákazou ochorenia COVID-19 je udržiavanie bezpečnej vzdialenosti. Situácia, ktorá nás Slovákov nečakane prekvapila v marci 2020, priniesla zmeny v našom každodennom živote. Odrazu sme boli doma s deťmi, pracovali na tzv. homeoffice (práca z domu) a snažili sa viesť svoj súkromný či pracovný život ako pred krízou. Online vyučovanie bolo pre mnohých z nás výzvou, s ktorou sme sa doposiaľ nestretli. Vôbec sme netušili, že také čosi je u nás možné, a že to bude fungovať. A nielen online vyučovanie, ale aj "stretávanie" sa s rodinou, priateľmi, kolegami, pracovné porady, mítingy so zákazníkmi a dodávateľmi prebiehajú najmä online alebo telefonicky. Nápor na siete a spotreba dát vzrástli exponenciálne. Fungujeme takto už niekoľko týždňov a zdá sa, že úspešne. Samozrejme, osobný kontakt niekedy nenahradia, ale momentálne je to jediná možnosť ako fungovať.

tpvVýrobca zdravotníckej techniky Chirana Medical Stará Turá oslovil Ústav výrobných technológií (UVTE) Materiálovotechnologickej fakulty (MTF) Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave na spoluprácu pri povrchovej úprave dielov z antikoróznych ocelí pre pľúcne ventilátory a rozvody plynov na operačných sálach. UVTE využíva technológiu plazmového leštenia v elektrolyte, ktorá je v priemyselnej praxi zatiaľ málo známa. Informoval o tom Štefan Podhorský z katedry zlievarenstva a práškovej metalurgie.

mtpSpoločnosť Messer Tatragas v Šali sa pripravuje na zvýšenú spotrebu kyslíka. Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ako orgán dozoru nad bezpečnosťou liekov, na základe podnetu firmy rozhodol, že v čase krízy môže spoločnosť Messer plniť medicinálny kyslík aj do oceľových fliaš, ktoré boli pôvodne určené len pre technický kyslík.

obr1mV dôsledku aktuálne trvajúcej krízy spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a jej nepriaznivými dopadmi na hospodárstvo schválila Vláda SR zavedenie ďalších mimoriadnych opatrení, ktoré majú dočasne chrániť podnikateľov pred negatívnymi dopadmi prebiehajúcej krízy. Vláda tak okrem iného vyhovela viacerým veľkým zamestnávateľom, ktorí podobné opatrenia požadovali, čím nasledujeme prípad Nemecka, v ktorom sú podobné opatrenia už nejakú dobu účinné. V najbližších momentoch prejde vládny návrh legislatívnym procesom v Národnej rade Slovenskej republiky, kde môže dôjsť k rôznym úpravám. Nakoľko však ide o pomerne ucelený návrh s podstatnými dopadmi, prinášame jeho sumár už teraz.

Už na začiatku spustenia preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu koronavírusu Covid-19 sa predpokladalo, že novovzniknutá situácia sociálneho odstupu bude akcelerovať nástup digitalizácie nielen v priemysle, ale aj v spoločnosti ako takej. Ako vyplýva z názorov našich respondentov v rubrike Pri okrúhlom stole, tieto očakávania sa naplnili.

stzEurópska komisia (EK) pripomenula, že v nedeľu (19. 4.) začali platiť nové pravidlá o vzájomnom uznávaní tovaru v priestore celej Európskej únie. Vďaka týmto pravidlám budú môcť spoločnosti, najmä malé a stredné podniky rýchlejšie a jednoduchšie predávať svoje výrobky v celej Európe.