npm10. 1. 2013
Firmy žiadajúce o investičnú pomoc od štátu sa budú musieť od apríla tohto roka pripraviť na nové podmienky. Ich zmenu z dielne rezortu hospodárstva dnes schválil vládny kabinet.

Takéto spoločnosti budú musieť po novom garantovať vytvorenie aspoň 15 % novovytvorených pracovných miest z priemeru za posledných 12 mesiacov, kedy bol investičný zámer doručený rezortu hospodárstva alebo dopravy. Počet nových pracovníkov však nesmie byť nižší ako 40.
Musí ísť o počet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok počas jedného roka, pričom práca na čiastočný úväzok a sezónne práce tvoria podiely ročných pracovných jednotiek. Ďalej miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpočítať od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia.
Ak ide o firmu, ktorá žiada pomoc na rozšírenie výroby v existujúcom podniku, musí garantovať nárast výroby. Konkrétne v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré predchádzajú podaniu žiadosti.

Zdroj: TASR