vzr17. 10. 2012
Život približne 75 000 prenajímaným zamestnancom v Rakúsku sa trochu uľahčí. V súlade so smernicou EÚ prijal rakúsky parlament väčšinou hlasov novelu zákona o ich prenajímaní.

Hlavným cieľom novely bolo vyrovnať postavenie kmeňových a prenajímaných zamestnancov. Rozdiely sa stierajú v mzdovej oblasti, pracovných a zamestnaneckých podmienkach. To sa rovnako vzťahuje na odmeňovanie, pracovný čas a úpravu dovolenky. Požičiavaní zamestnanci získavajú nárok aj na firemné výhody, vrátane závodného stravovania a starostlivosti o ich deti v závodných predškolských zariadeniach.
V prípade, ak prenajatý pracovník odpracuje v tej istej firme viac ako štyri roky, získava nárok na podnikovú dôchodkovú starostlivosť ako kmeňový zamestnanec.
Pre skupinu prenajímaných pracovníkov sa zriaďujú aj sociálny fond a fond ďalšieho zvyšovania kvalifikácie. Fondy majú minimalizovať riziko, že sa ľudia dostanú medzi nezamestnaných. V čase, keď zamestnanci budú čakať na novú pracovnú príležitosť, alebo zostanú bez práce, budú sa môcť rekvalifikovať.
Do fondov budú plynúť peniaze z vládneho programu aktívnej zamestnaneckej politiky a z príspevkov, ktoré budú odvádzať zamestnávateľské agentúry.

Zdroj: TASR