reu19. 9. 2012
Európska komisia (EK), priemyselné odvetvia a akademická obec sa dohodli, že začnú s prípravami verejno-súkromného partnerstva v robotike, aby pomohli európskym spoločnostiam dosiahnuť väčší podiel z celosvetového robotického trhu, ktorého hodnota predstavuje 15,5 miliardy eur.

Zástupcovia európskych výrobcov robotických zariadení a výskumné ústavy sa pripojili k podpredsedníčke EK zodpovednej za digitálnu agendu Neelie Kroesovej a podpísali memorandum o porozumení, čo je prvý krok smerom k uvedenému partnerstvu, ktoré začne fungovať v roku 2013. Komisia je presvedčená, že budúce partnerstvo posilní sektor robotiky EÚ.
„Kľúčom ku konkurencieschopnosti Európy v budúcnosti je silný robotický priemysel. Rast nášho robotického priemyslu znamená nové pracovné miesta a silné európske výrobné odvetvie," uviedla v tejto súvislosti Kroesová.
Robotika je kľúčovým faktorom rastu a konkurencieschopnosti Európy. Vďaka využívaniu jedného milióna priemyselných robotov sa na celom svete vytvorili alebo udržali tri milióny pracovných miest. Európsky robotický priemysel je veľmi úspešný, predstavuje približne štvrtinu celosvetovej výroby v priemyselnej robotike a 50-percentný trhový podiel v robotike profesionálnych služieb.
V nadchádzajúcich rokoch sa očakáva 40-percentný nárast využívania robotov na domáce a profesionálne služby s najintenzívnejším rastom v oblasti záchranných, bezpečnostných a profesionálnych čistiacich zariadení. Do roku 2020 by robotika služieb mohla dosiahnuť trhový objem viac než 100 miliárd eur za rok.
Za posledných päť rokov EK financovala viac než 120 výskumných projektov týkajúcich sa robotiky, pričom vynaložila približne 600 miliónov eur. Celosvetový dopyt po robotoch a výrobkoch súvisiacich s robotmi predstavoval v roku 2010 približne 15,5 miliardy eur, v Európe sa tento objem vyčíslil na okolo 3 miliardy eur.

Zdroj: TASR