egs17. 9. 2012
Slovenská spoločnosť Eustream nadobudla 15 % akcií v CEGH (Central European Gas Hub). Spojenie posilňuje pozíciu CEGH ako kľúčového uzla pre obchodovanie so zemným plynom v strednej a juhovýchodnej Európe. CEGH bude prevádzkovateľom virtuálneho obchodného bodu pre Rakúsko.


Akvizícia 15% podielu akcií stredoeurópskeho plynárenského hubu (CEGH) spoločnosťou Eustream je ďalším dôkazom rastúceho významu CEGH pre strednú a juhovýchodnú Európu. Táto dohoda vytvára nové príležitosti pre rozvoj ďalších obchodných aktivít v regióne.
Stredoeurópsky plynárenský hub CEGH, ktorý poskytuje obchodníkom jednoduchý prístup k obchodovaniu s plynom, je jedným z najdôležitejších medzinárodných plynárenských hubov na európskom kontinente. Od založenia CEGH v roku 2005 vzrástol počet jeho členov na 147. Celkový objem obchodov dosiahol v roku 2011 až 40 miliárd metrov kubických a v prvej polovici roku 2012 sa objem v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 23%.
"Vstup do CEGH je pre Eustream dôležitým míľnikom, ktorý prirodzeným spôsobom doplna našu tradičnú pozíciu hlavnej plynárenskej diaľnice do Európskej únie. Akcionárska účasť v poprednej stredoeurópskej platforme pre obchodovanie s plynom je logickým rozšírením našich podnikateľských aktivít ako jedného z najvýznamnejších prepravcov plynu v tomto regióne," povedal Gunnar Löwensen, člen predstavenstva spoločnosti Eustream, slovenského prevádzkovateľa prepravnej siete.
"Účasťou Eustreamu získava CEGH partnera, ktorý je spolu s viedenskou burzou schopný významne prispieť k rozvoju CEGH a zvýšeniu likvidity plynárenského hubu. S Eustreamom CEGH nadobudne väčší význam pre zákazníkov a prispeje k bezpečnosti dodávok v strednej Európe," zdôraznil Hans-Peter Floren, člen predstavenstva OMV pre plyn a elektrinu a predseda dozornej rady CEGH AG.
Po akvizícii vykonanej spoločnosťou Eustream vlastní OMV Gas & Power 65 % akcií CEGH a viedenská burza si ponecháva 20% podiel. V budúcnosti sa nevylučuje ani akcionárska účasť iných producentov zemného plynu.

Zdroj: TASR