spc7. 9. 2012
Európska komisia (EK) oznámila, že začína antidumpingové vyšetrovanie zamerané na dovoz solárnych panelov a ich základných komponentov z Číny. Z hľadiska hodnoty dovážaných tovarov ide o vôbec najväčší prípad vyšetrovania EK pre podozrenie z dumpingu.

Komisia zareagovala na podnet priemyselného združenia EU Pro Sun, ktoré 25. júla tohto roku podalo sťažnosť, že solárne panely a ich komponenty vyrábané v Číne sa predávajú hlboko pod bežnými cenovými hodnotami na európskom trhu, čím sa poškodzujú záujmy európskeho priemyslu.
V roku 2011 Čína na trhy EÚ vyviezla solárne panely aj s príslušenstvom v celkovej hodnote okolo 21 miliárd eur.
Komisia oznámila, že antidumpingové vyšetrovanie potrvá celkovo 15 mesiacov, pričom v súlade s platnými obchodnými podmienkami môže EÚ uvaliť dočasné (šesťmesačné) antidumpingové opatrenia v lehote do 9 mesiacov (jún 2013), ak sa podozrenia o dumpingu potvrdia.
Priemyselné združenie EU Pro Sun, ktoré podalo podnet na vyšetrovanie, zastupuje záujmy vyše 20 európskych spoločností, ktoré vyrábajú solárne panely a k tomu nevyhnutné príslušenstvo. Ich spoločná výroba predstavuje vyše 25-percentné zastúpenie na európskom trhu so solárnou technikou.
Podľa údajov Európskej komisie je Čína v súčasnosti najväčším výrobcom solárnych panelov na svete, keď 65 percent všetkých tovarov v tomto výrobnom sektore pochádza práve z najľudnatejšej krajiny sveta.
Očakáva sa, že antidumpingové vyšetrovanie voči čínskym výrobcom povedie k zvýšeniu napätia v obchodných vzťahoch medzi EÚ a Čínou.
Oznámenie o antidumpingovom vyšetrovaní prichádza iba dva týždne pred oficiálnym summitom EÚ-Čína, ktorý sa bude konať v Bruseli.

Zdroj: TASR